WETTELIJKE BEPALINGEN

Inlichtingen betreffende de dienstuitgever

SNCF-C6, SASU met een kapitaal van 80.500.000 euro’s
Zetel : SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France)
Ingeschreven bij het handelsregister van Parijs onder nummer RCS : Paris n°519 037147
BTW nummer: FR 38 519 037 147
Tel: 0900 0401 625 (0,0357€/min, beschikbare vanaf maandag tot zaterdag, tussen 8.30 en 20.00.)
Directeur van publicatie: Mevrouw Maria Harti
CNIL aangifte: n°1593987

Inlichtingen betreffende de hoster (OUIBUS.com)

Emakina Belgique S.A.
64A Rue Middelbourg –
B-1170 Bruxelles – Belgique

Inlichtingen betreffende de hoster (booking.OUIBUS.com)

Sungard Systems
25 Canada Square, London, Greater
London E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk

Intellectuele eigendom

De Website www.OUIBUS.com evenals alle illustraties, beelden, teksten, bewegende beelden (met of zonder geluid), logos en merken die op deze website worden voortgebracht worden krachtens de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom beschermd en zijn naargelang het geval, onze volle en gehele eigendom of van onze partners. In dit kader, elke download, reproductie, uitbeelding, aanpassingen, vertalingen en/of gedeeltelijke of gehele wijzigingen, of transfer op een andere site of op elke andere drager is strikt verboden.

Het gebruik van de website www.OUIBUS.com is uitsluitend bestemd voor personele doeleinden. Geen enig ander commercieel gebruik van deze Site of de inhoud ervan, even gedeeltelijk, (gecodeerd of niet) zal worden uitgevoerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de SNCF-C6.